Õpetaja töökava näidis tööõpetus 1. klass

Allikas: Õppekava

Õpetaja: Tarvi Tasane

Õppeaine: Tööõpetus

Õppeaasta: 2013/2014 õ.-a.

Klass: 1.klass

Tundide arv: 1,5 nädalatundi, 52,5 tundi õppeaastas

Soovituslik õppekirjandus:

G.-A. Saarso „Meistrimehed oleme“

G.-A. Saarso „Talvised meisterdused“

G.-A. Saarso „Kevadised meisterdused“

G.-A. Saarso „Sügisesed meisterdused“

Galera Bassachs „Talv: meisterdamist väikelastele“

Galera Bassachs „Kevad: meisterdamist väikelastele“

Galera Bassachs „Suvi: meisterdamist väikelastele“

Galera Bassachs „Pidustused: meisterdamist väikelastele“

U. Anderssoo „Ribamaa Ribala“

S. Kalvik „Meisterdame looduslikust materjalist“

Indov „Ise ütlen, et mina tean“

E. Lind, E. Rihvk „Tööõpetus - tekstiilitööd“

E. Lind, E. Rihvk „Tööõpetus - meisterdamine“

E. Lind, E. Rihvk „Tööõpetus – oska olla ja korda hoida“

L.Reitel „Kirikuaasta meisterdamisi lastele“

M.Ruuse „Aastaring“

T.Kivirähk „Käsitöötuba“ 1-3

L.Gustavson „Teeme ise kingitusi!

M.Steinberg „Paberist voltimine“

L.Raidmaa „Osavatele kätele“, „Lõika ja kleebi“

M.Joseph „Meisterdame“

I.Muhel „Meie lapse lihavõtteraamat“

365 meisterdamist lastele igaks päevaks

A.Wilkes „Põnev vihmase ilma raamat“

Suur käsitööraamat lastele 1-2

E.Vahter „Kinnipüütud lehesadu“, „Lumisem lumeaeg“, „Puhtalt porikarva“

K.Knighton, L.Pratt „Meisterdamist lihavõtteks“

R.Gibson, F.Watt „Meisterdamist jõuludeks“

Tarvi Tasane – Väikesed meisterdajad - http://meisterdajad.blogspot.com/


Õppenädal
Teema
Teemablokk
Õppesisu
Õppematerjalid
Õpitulemus
Lõiming ja läbivad teemad
Hindamine
1.

02.-06.09 2013


TERE KOOL!

Koolikott

kavandamine

materjalid

töötamine

tööviisid

Koolikott - voltimine, lõikamine, värvimine
Värvilised paberid, käärid, viltpliiatsid, värvilised pliiatsid, liim Oskab leida tööks vajalikke vahendeid, kirjeldab ja esitleb oma tööd, kasutab materjale säästlikult. Kunstiõpetus, eesti keel – räägime õpilasreeglitest, kooliasjade ja –koti korrashoiust.

Tervis ja ohutus.

Kultuuriline identiteet – kooli algus, tarkusepäev.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja lapse eneseanalüüs.
2.

09.-13.09 2013


AED

Päevalilled aias

kavandamine

materjalid

töötamine

tööviisid

kodundus

Päevalilled aias – maalimine, lõikamine, liimimine A3 paber, guaššid, spoon, käärid, liim Oskab paigutada objekte, õpib spooni lõikama, oskab ohutult kasutada kuumliimi püstolit, kasutab materjale säästlikult Kunstiõpetus, eesti keel, loodusõpetus – räägime sügise saabumisest aias.

Tervis ja ohutus – aias kasvavatest taimedest, ohutud töövõtted kuumliimiga töötades

Õpetajapoolne suuline hinnang ja lapse eneseanalüüs, kaasõpilaste tagasiside
3.

16.-20.09 2013


MOSAIIK

Sipsik

kavandamine

materjalid

töötamine

Mosaiikpilt SIPSIKUST

lõikamine või rebimine, liimimine

A4 paber, värvilised paberid, käärid, liim Kasutab materjale säästlikult, oskab korrektselt väikestest detailidest luua tervikliku pildi. Kultuuriline identiteet, teabekeskkond.

Eesti keel – klassiväline kirjandus. Jutustame Sipsikust ja millisena kujutas teda kirjanik ja kunstnik.


Kultuuriline identiteet.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja lapse eneseanalüüs.
4.

23.-29.09.2013

ÜHISTÖÖ - SÜGIS kavandamine

materjalid

töötamine

tööviisid

Sügisepoiss ja -tüdruk - lõikamine, värvimine, liimimine, disain vahtralehe šabloon, värvilised paberid, joonistuspaber, käärid, liim, krepp-paber, värvilised pliiatsid, viltpliiatsid Kasutab materjale säästlikult, oskab detailidest luua terviku, oskab teistega arvestada, tööd planeerida. Tunneb rõõmu teistega koostöötamisest-omandab koos töötamise ja kavandamise oskused. Tervis ja ohutus.

Ettevõtlus ja ettevõtlikkus.

Eesti keel, loodusõpetus – räägime ohutust kooliteest, tervislikust toitumisest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja laste eneseanalüüs.
5.

30.09-04.10 2013

NÄGU kavandamine

materjalid

töötamine

Nägu - lõikamine, liimimine, sidumine värvilised paberid, valge joonistuspaber, käärid, liim, takunöör Kasutab materjale säästlikult, oskab detailidest luua terviku, oskab eristada erinevaid kujundeid. Keskkond ja jätkusuutlik areng.

Matemaatika – geomeetrilised kujundid-

Õpetajapoolne suuline hinnang ja lapse eneseanalüüs
6.

07.-11.10 2013

HIIRED kavandamine

materjalid

töötamine

Hiired - lõikamine, liimimine, punumine pesulõks, papp, värviline lõng, õlipastellid, liim. Kasutab materjale säästlikult, oskab detailidest luua terviku. Eesti keel, loodusõpetus – räägime ja loeme hiirtest, lemmikloomadest, närilistest. Õpetajapoolne suuline hinnang ja lapse eneseanalüüs
7.

14.-18.10 2013

RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG
VAHEAEG
8.

28.10-01.11 2013

HINGEDEAEG

Küünlad


HALLOWEEN

kavandamine

materjalid

töötamine

tööviisid

Küünlad - lõikamine, kleepimine, värvimine

Kõrvitsad - Lõikamine, kleepimine

Papirullid, käärid, liim, papist alus, värvid

Värvilised paberid, siid-või krepp-paber, käärid. liim

Mõtleb loovaid lahendusi ja oskab neid lihtsalt teostada, hoolib oma pere- ja kultuuritraditsioonidest. Keskkond ja jätkusuutlik areng, väärtused ja kõlblus.

Matemaatika – kujundid (silinder, ristkülik, ring), eesti keel – räägime hingedepäevast.

Räägime halloweeni ajaloolisest taustast.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja lapse eneseanalüüs
9.

04.-08.11 2013

ISADEPÄEV – isade ametid ja hobid

Jahimees ja jänes

kavandamine

materjalid

töötamine

kodundus

Isade ametid ja hobid nt. JAHIMEES - mõõtmine, lõikamine, liimimine

samamoodi on tehtud

JÄNES

Papist alus, tekstiilitükid, nahatükid, suled, värvilised paberid, peenike traat jmt, käärid, liim Kasutab materjale säästlikult, töö on korrektne. Oskab erinevaid materjale omavahel sobitada.

Hoolib lähedastest ja soovib neid üllatada ning tunda rõõmu kinkimisest.

Kultuuriline identiteet, keskkond ja jätkusuutlik areng.

Eesti keel, karjääriplaneerimine – räägime isade töödest ja hobidest.

Matemaatika – geomeetrilised kujundid, mõõtmine.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja lapse eneseanalüüs.

Kaasõpilaste tagasiside.

10.

11.-15.11 2013

LINNUD kavandamine

materjalid

töötamine

Pääsuke ja luik - voolimine Plastiliin, värviline aluspaber Kasutab materjale säästlikult, töö on korrektne. Kultuuriline identiteet.

Eesti keel ja loodusõpetus – räägime lindude rändest, rahvuslinnust pääsukesest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja lapse eneseanalüüs.
11.

18.-22.11 2013

KADRIPÄEV

LAMBAD

kavandamine

materjalid

töötamine

Lambad - lõikamine, liimimine, joonistamine Valge paber, liimid, käärid viltpliiatsid Kasutab materjale säästlikult, töö on korrektne ja puhas. Väärtused ja kõlblus.

Eesti keel – räägime kadripäevast ja jõulueelsest ajast. Loodusõpetus – räägime lambakasvatusest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja lapse eneseanalüüs.
12.

25.-29.11

2013

JÕULUD

Päkapikk

kavandamine

materjalid

töötamine

Päkapikk - lõikamine, liimimine, kaunistamine, ühendamine Punane ja valge paber, karvatraat, auguraud, käärid, liim, pärlid, vatiin jmt Kasutab materjale säästlikult, oskab detailides näha tervikut, oskab tööd dekoreerida erinevate materjalidega. Väärtused ja kõlblus.

Eesti keel – räägime jõulueelsest ajast, loeme jõulujutte.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja lapse eneseanalüüs.
13.

02.-13.12

2013

JÕULUD

Jõulupilt

kavandamine

materjalid

töötamine

Jõulupilt - Šablooni järgi joonistamine, augustamine, värvimine

Päkapikk - lõikamine, augustamine


Lumised katused - joonistamine, mõõtmine, lõikamine, liimimine

Papist alus,

naaskel, pliiats, käärid, värvid.

Roosa paksem paber, punane ja valge lõng, sukanõel, dekoratiivliim, viltpliiatsid.

Värvilised paberid, liim

Oskab naaskliga ohutult töötada, oskab oma idee teostamiseks valida sobivaima viisi.

Oskab nõelga ohutult töötada.

Oskab detaile mõõta ja korrektselt töö viimistleda.

Keskkond ja jätkusuutlik areng, väärtused ja kõlblus.

Eesti keel – räägime jõulueelsest ajast, loeme jõulujutte.

Räägime villase lõnga päritolust.

Matemaatika – mõõtmine, geomeetrilised kujundid

Õpetajapoolne suuline hinnang ja lapse eneseanalüüs.
15.

17.-20.12

2013

RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG
VAHEAEG
16.

06.-10.01

2014

TALV

Lumemehed

kavandamine

materjalid

töötamine

Lumemehed - Rebimine, liimimine, joonistamine Värvilised paberid, liim Oskab rebimistehnikas teha vahva töö. Tunneb tööst rõõmu. Loodusõpetus -räägime talvest. Mis on lumi ja kuidas tekib jää jne. Õpetajapoolne suuline hinnang ja lapse eneseanalüüs.
17.

13.-17.01

2014

VOOLIMINE

Soolataignast loomad

kavandamine

materjalid

töötamine

kodundus

Soolataignast loomad - Taigna valmistamine, voolimine, küpsetamine Jahu, sool, toiduõli, guašš, hambatikud Oskab valmistada soolatainast, voolida ja ühendada erinevaid osi ja materjale, küpsetatud tööd maalida. Keskkond ja jätkusuutlik areng, kultuuriline identiteet.

Tervis ja ohutus.

Eesti keel, loodusõpetus – räägime kokandusest ja pagaritest, kuidas viljast saab jahu jne

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs, kaasõpilaste tagasiside.
18.

20.-24.01

2014

TAASKASUTUS

Iglu

kavandamine

materjalid

töötamine

Iglu - detailide lõikamine/ murdmine, liimimine, disain Kodumasinate ümber olnud vahtplast, kuumliim, aluspapp või –paber, käsitöönuga Oskab vahtplastist murda ja lõigata sobivaid tükke, iglut planeerida, ohutult detaile ühendada. Keskkond ja jätkusuutlik areng, kultuuriline identiteet.

Räägime eskimotest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
19.

27.-31.01

2014

TAASKASUTUS

Sõidukid

Kavandamine

Materjalid

Töötamine

Sõidukid - mõõtmine, liimimine, värvimine Pappkastidest saadav materjal, käsitöönuga või teravad käärid, PVA-liim, värvid Oskab ohutult mõõta ja lõigata sobivaid detaile, neid ühendada ja tööd viimistleda. Keskkond ja jätkusuutlik areng.

Matemaatika – geomeetrilised kujundid, mõõtmine.

Eesti keel – räägime sõidukitest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
20.

03.-07.02

2014

KINGITUS SÕBRALE

Puidust kuumaalus

Kavandamine

Materjalid

Töötamine

Kodundus

Puidust kuumaalus - Liimimine, lõikamine, lakkimine Treimise jäägid, spoonileht või vineerist alus, puiduliim, puidulakk Oskab tööd planeerida, ohutult tööd viimistleda.

Hoolib lähedastest ja soovib neid üllatada ning tunda rõõmu kinkimisest.

Keskkond ja jätkusuutlik areng, väärtused ja kõlblus.

Tervis ja ohutus.

Eesti keel – räägime sõprusest, hoolimisest, armastusest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
21.

10.-14.02

2014

SÕBRAPÄEV

Kaart

Kavandamine

Materjalid

Töötamine

Kaart „Hoia mu südant“ Värvilised paberid, käärid, liim, viltpliiatsid Hoolib lähedastest ja soovib neid üllatada ning tunda rõõmu kinkimisest. Väärtused ja kõlblus.

Eesti keel – räägime sõprusest, hoolimisest, armastusest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
22.

17.-21.02

2014

KODUMAA SÜNNIPÄEV

Kaart

kavandamine

materjalid

töötamine

kodundus

Rukililledega kaart või pilt Kartulid, käsitöönuga, värvid, paber, liim, käärid Hoolib oma kodukoha kultuuritraditsioonidest,

märkab tööl rahvuslikke elemente, oskab ohutult noaga lõigata

Väärtused ja kõlblus.

Kunstiõpetus, eesti keel, räägime Eesti riigi rahvussümbolitest,

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
23.

24.-28.02

2014

PÄIKE kavandamine

materjalid

töötamine

Lõbus päike - lõikamine, liimimine Värvilised paberid, krepp-paberid, pliiatsid, käärid Kasutab materjale säästlikult, töö on korrektne. Keskkond ja jätkusuutlik areng.

Loodusõpetus – räägime taevakehadest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
24.

03.-07.03

2014

ÜHISTÖÖ

kevadekuulutajad

kavandamine

materjalid

töötamine

Käbidest linnud - värvimine, liimimine oksad, männikäbid, värvilised suled, guaššid või akrüülvärvid, kuumliim Kasutab materjale säästlikult, oskab detailidest luua terviku, oskab teistega arvestada, tööd planeerida Keskkond ja jätkusuutlik areng.

Kunstiõpetus, eesti keel, loodusõpetus - räägime ränd- ja paigalindudest, kevade saabumisest, aastaaegadest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs

Kaasõpilaste tagasiside.

25.

10.-14.03

2014

PABERMASS kavandamine

materjalid

töötamine

kodundus

Pabermassist karu või jänes – massi valmistamine, kuju joonistamine, katmine, hiljem ka maalimine Vanad ajalehed, aluskate, suurem anum, vesi, tärklis, PVA-liim, mikser, värvid Oskab valmistada pabermassi, seda töödelda ja kasutada kaardi valmistamiseks. Keskkond ja jätkusuutlik areng.

Saab siduda loodusõpetusega – metsloomad.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
26.

17.-21.03

2014

RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG
VAHEAEG
27.

31.03-4.04

2014

NALJAPÄEV kavandamine

materjalid

töötamine

Klounid - lõikamine, liimimine, värvimine, ühendamine paber, viltpliiatsid, niit, käärid. Hoolib oma kodukoha kultuuritraditsioonidest. Kultuuriline identiteet.

Eesti keel – räägime anekdoote, loeme naljandeid.

Matemaatika – mõõtmine.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
28.

07.-11.04

2014

TULBID AKNAL Tulbid aknal - mõõtmine, lõikamine, liimimine, Värvilised paberid, joonlaud, käärid, liim, kilepaber. Kultuuriline identiteet, keskkond.

Eesti keel, loodusõpetus – räägime koduaias kasvatatavatest taimedest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
29.

14.-18.04

2014

LILLEAED kavandamine

materjalid

töötamine

kodundus

Lilleaed - lõikamine, liimimine Spoonilehed, värvilised paberid, kuumliim, käärid Kasutab materjale säästlikult, töö on korrektne. Kultuuriline identiteet, keskkond ja jätkusuutlik areng.

Eesti keel, loodusõpetus – räägime koduaias kasvatatavatest taimedest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
30.

21.-25.04

2014

KODULINNUD kavandamine

materjalid

töötamine

kodundus

3D Part - lõikamine, liimimine Värvilised paberid, liim, käärid Kasutab materjale säästlikult, töö on korrektne. Kultuuriline identiteet, keskkond ja jätkusuutlik areng.

Eesti keel, loodusõpetus – räägime kodulindudest

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
31.

28.04-02.05 2014

EMADEPÄEV kavandamine

materjalid

töötamine

Punutud kaart - lõikamine, liimimine, punumine

või

Punutud pilt

papist alus, võrkriie, pabernöörid, PVA-liim

värvilised paberid

Kasutab materjale säästlikult, töö on korrektne.

Hoolib lähedastest ja soovib neid üllatada ning tunda rõõmu kinkimisest.

Kultuuriline identiteet, keskkond ja jätkusuutlik areng, väärtused ja kõlblus.

Eesti keel, karjääriplaneerimine – räägime emade töödest ja hobidest.

Matemaatika – mõõtmine.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
32.

05.-09.05

2014

LIBLIKAD kavandamine

materjalid

töötamine

Liblikad - lõikamine, liimimine Värvilised paberid, liim, salvrätid või krepp-paber Kasutab materjale säästlikult, töö on korrektne. Keskkond ja jätkusuutlik areng.

Loodusõpetus – räägime liblikatest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
33.

12.-16.05

2014

HERILASED, MESILASED kavandamine

materjalid

töötamine

Herilased - lõikamine, liimimine, värvimine Papirullid, kollased salvrätid, värviline paber, papptaldrikud, pabernöör, kirjaklambrid. Kasutab materjale säästlikult, oskab erinevaid materjale ühendada, töö on korrektne. Elukestev õpe ja karjääri planeerimine.

Keskkond ja jätkusuutlik areng.

Tervis ja ohutus.

Loodusõpetus – räägime tiivulistest putukatest, meest ja mesinikest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
34.

19.-23.05

2014

EKSKURSIOONILE LOOMAAEDA

(taaskasutus)

kavandamine

materjalid

töötamine

Nt sebra - rebimine, lõikamine, vormimine, maalimine Traat, ajaleheribad, akrüülvärv, maalriteip, plastmass-silmad. Kasutab materjale säästlikult, oskab erinevaid materjale ühendada, töö on korrektne. Keskkond ja jätkusuutlik areng.

Loodusõpetus – räägime loomadest, loomaaia vajalikkusest, haruldastest loomadest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
35.

26.-30.05

2014

RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG
VAHEAEG
Personaalsed tööriistad
Nimeruumid
Variandid
Toimingud
Navigeerimine
Tööriistad