Õpetaja töökava näidis tööõpetus 2. klass

Allikas: Õppekava

Õpetaja: Tarvi Tasane

Õppeaine: Tööõpetus

Õppeaasta: 2013/2014 õ.-a.

Klass: 2.klass

Tundide arv:1,5 nädalatundi

52,5 tundi õppeaastas

Soovituslik õppekirjandus:

G.-A. Saarso „Meistrimehed oleme“

G.-A. Saarso „Talvised meisterdused“

G.-A. Saarso „Kevadised meisterdused“

G.-A. Saarso „Sügisesed meisterdused“

Galera Bassachs „Talv: meisterdamist väikelastele“

Galera Bassachs „Kevad: meisterdamist väikelastele“

Galera Bassachs „Suvi: meisterdamist väikelastele“

Galera Bassachs „Pidustused: meisterdamist väikelastele“

U. Anderssoo „Ribamaa Ribala“

S. Kalvik „Meisterdame looduslikust materjalist“

Indov „Ise ütlen, et mina tean“

E. Lind, E. Rihvk „Tööõpetus - tekstiilitööd“

E. Lind, E. Rihvk „Tööõpetus - meisterdamine“

E. Lind, E. Rihvk „Tööõpetus – oska olla ja korda hoida“

L.Reitel „Kirikuaasta meisterdamisi lastele“

M.Ruuse „Aastaring“

T.Kivirähk „Käsitöötuba“ 1-3

L.Gustavson „Teeme ise kingitusi!

M.Steinberg „Paberist voltimine“

L.Raidmaa „Osavatele kätele“, „Lõika ja kleebi“

M.Joseph „Meisterdame“

I.Muhel „Meie lapse lihavõtteraamat“

365 meisterdamist lastele igaks päevaks

A.Wilkes „Põnev vihmase ilma raamat“

Suur käsitööraamat lastele 1-2

E.Vahter „Kinnipüütud lehesadu“, „Lumisem lumeaeg“, „Puhtalt porikarva“

K.Knighton, L.Pratt „Meisterdamist lihavõtteks“

R.Gibson, F.Watt „Meisterdamist jõuludeks“

Tarvi Tasane – Väikesed meisterdajad - http://meisterdajad.blogspot.com/


Õppenädal
Teema
Teemablokk
Õppesisu
Õppematerjalid
Õpitulemus
Lõiming ja läbivad teemad
Hindamine
1.

02.-06.09 2013

TERE KOOL!

Pihlakamarjadest pilt

kavandamine

materjalid

töötamine

Pihlakamarjadest pilt või kaart - triikimine, kleepimine, disain Puulehed, pihlakamarjad, kõrred, PVA-liim, aluspapp. Puulehed on eelnevalt vajutuse all kuivatatud või triigitakse paberite vahel. Korjab ja eeltöötleb loodusliku materjali, kavandab enne liimimist oma kaardi. Keskkond ja jätkusuutlik areng. Tervis ja ohutus.

Räägime kooli algusest, ohutust kooliteest, tervislikust toitumisest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
2.

09.-13.09 2013

AED

Puuviljavaagen

kavandamine

materjalid

töötamine

kodundus

Puuviljavaagnad - kleepimine, lõikamine Värviline paber, lainepapp, kartulikoti võrk, liim, käärid. Tunneb rõõmu ja rahuldust töö tegemisest Kasutab materjale säästlikult. Keskkond ja jätkusuutlik areng.

Tervis ja ohutus.

Loodusõpetus – räägime aiast, puuviljadest, marjadest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs, kaasõpilaste tagasiside
3.

16.-20.09 2013

LOODUSLIKUD MATERJALID

Pilt - õunad

kavandamine

materjalid

töötamine

Õunad - kleepimine, värvimine, sidumine, ühendamine Spoon, värvid, saepuru, kuivanud oksad, takunöör, auguraud, liim Kavandab töö, oskab erinevaid töö osi ühendada, teha lihtsamaid sõlmesid, eristab materjale Tervis ja ohutus.

Keskkond ja jätkusuutlik areng, väärtused ja kõlblus.

Eesti keel ja loodusõpetus – räägime taaskasutusest, keskkonna säästmisest, puidust, puitmaterjalidest

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
4.

23.-29.09.2013

TAASKASUTUS

Raamitud nahast pilt

kavandamine

materjalid

töötamine

tööviisid

Nahast pilt - lõikamine, kleepimine, disain Aluspapp, naharibad, liim, pildiraam Kavandab ja disainib detailidest tervikliku pildi, oskab nahatükke omavahel ühendada-sobitada, eristab materjale Keskkond ja jätkusuutlik areng, väärtused ja kõlblus

Eesti keel ja loodusõpetus – räägime taaskasutusest, keskkonna säästmisest

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
5.

30.09-04.10 2013

ÜHISTÖÖ – siilid ja oravad kavandamine

materjalid

töötamine

tööviisid

Siilid ja oravad - lõikamine, kleepimine, värvimine Aluspapp, pakkepaber, joonistuspaber, värvid, liim, käärid, taku- või pabernöör Kavandab ja disainib detailidest tervikliku töö, oskab koostööst tunda rõõmu ja arvestada teistega. Keskkond ja jätkusuutlik areng.

Ettevõtlus ja ettevõtlikkus.

Loodusõpetus – räägime metsloomadest, looduskaitsest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
6.

07.-11.10 2013

SÜGIS

Plastiliinist pilt

kavandamine

materjalid

töötamine

Plastiliinist pilt - voolimine, kaunistamine Plastiliin, ühekordsed taldrikud, seemned Kavandab ja disainib detailidest tervikliku töö. Oskab erinevaid materjale ühendada. Keskkond ja jätkusuutlik areng

Loodusõpetus – räägime aastaaegade vaheldumisest, pööripäevadest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
7.

14.-18.10 2013

RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG
VAHEAEG
8.

28.10-01.11 2013

HINGEDEAEG

Küünlad

kavandamine

materjalid

töötamine

tööviisid

Küünlad - salvrätihoidjad - lõikamine, kleepimine, värvimine Papirullid, käärid, liim, papist alus, värvid Mõtleb loovaid lahendusi ja oskab neid lihtsalt teostada, hoolib kultuuritraditsioonidest. Keskkond ja jätkusuutlik areng.

Tervis ja ohutus.

Matemaatika – kujundid (silinder, ristkülik, ring), eesti keel – räägime hingedepäevast.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja lapse eneseanalüüs
9.

04.-08.11 2013

ISADEPÄEV – isade ametid ja hobid – pilt/kaart kavandamine

materjalid

töötamine

kodundus

Isade ametid ja hobid nt MINU ISA ON KALAMEES - mõõtmine, lõikamine, liimimine puuviljade kaitserestid, pabernöör, hambatikud, käärid, liim Kasutab materjale säästlikult, töö on korrektne. Oskab erinevaid materjale omavahel ühendada.

Hoolib lähedastest ja soovib neid üllatada ning tunda rõõmu kinkimisest.

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine.

Kultuuriline identiteet, keskkond ja jätkusuutlik areng.

Eesti keel, inimeseõpetus – räägime isade töödest ja hobidest.

Matemaatika – geomeetrilised kujundid, mõõtmine.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
10.

11.-15.11 2013

VOOLIMINE

Soolataignast siil

kavandamine

materjalid

töötamine

kodundus

Soolataignast siil - taigna valmistamine, voolimine, küpsetamine Jahu, sool, toiduõli, guašš, hambatikud või spiraalmakaronid Oskab valmistada soolatainast, voolida ja ühendada erinevaid osi ja materjale, küpsetatud tööd maalida. Keskkond ja jätkusuutlik areng, kultuuriline identiteet.

Eesti keel, inimeseõpetus, loodusõpetus – räägime kokandusest ja pagaritest, kuidas viljast saab jahu jne

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs. Kaasõpilaste tagasiside.
11.

18.-22.11 2013

TAASKASUTUS

Spoonist lauakate

kavandamine

materjalid

töötamine

tööviisid

kodundus

Spoonist lauakate - mõõtmine, lõikamine, punumine, liimimine, lakkimine Spoonilehed, liim, käärid. Töö võib lakkida puidulakiga. Oskab mõõta sobivad ribad, oskab lauakatet punuda ja vajadusel parandada, viimistleda. Tervis ja ohutus.

Keskkond ja jätkusuutlik areng.

Ettevõtlus ja ettevõtlikkus.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
12.

25.-29.11

2013

KADRIPÄEV

Lammas

kavandamine

materjalid

töötamine

tööviisid

kodundus

Lammas - voolimine, lõikamine, ühendamine Plastiliin, puutikk, puuvillase riide tükid. Oskab voolida ja erinevaid materjale ühendada

Tunneb rõõmu ja rahuldust töö tegemisest. Kasutab materjale säästlikult.

Keskkond ja jätkusuutlik areng.

Eesti keel – räägime kadripäeva kombestikust ja jõulueelsest ajast. Loodusõpetus – räägime lambakasvatusest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
13.

02.-07.12

2013

JÕULUD

Päkapikk

kavandamine

materjalid

töötamine

kodundus

Päkapikk - Lõikamine, punumine, kleepimine, joonistamine, dekoreerimine Papp, pabernöör, pehme pall, vatt, hambatikud, käärid Oskab pabernöörist makramee tehnikas punuda. Tunneb rõõmu tehtud tööst. Keskkond ja jätkusuutlik areng. Kultuuriline identiteet.

Eesti keel -

räägime punumistehnikatest, jõuludest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
14.

09.-13.12

2013

JÕULULAUA KAUNISTUSED kavandamine

materjalid

töötamine

tööviisid

kodundus

Jõuluvana taldrikualus - Šablooni järgi pildi suurendamine, lõikamine, liimimine, õmblemine, dekoreerimine Salvrätid, punane paber, roosa ja valge paber, kaks nööpi, niit, nõel, pliiatsid, ninaks suurem pärl, liim. Oskab väikesest šabloonist teha omale vajaliku suurusega töö, oskab töö jõululikult kaunistada, oskab salvrätti voltida. Tervis ja ohutus.Kultuuriline identiteet.

Eesti keel - räägime jõulutoitudest, jõulutraditsioonidest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
15.

17.-20.12

2013

RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG
VAHEAEG
16.

06.-10.01

2014

TALV

Lumemehed

kavandamine

materjalid

töötamine

Lumememmed, -mehed - lõikamine, voltimine, liimimine, värvimine Vanad plakatid, värvid, käärid, liim, pael Tunneb rõõmu ja rahuldust töö tegemisest Kasutab materjale säästlikult. Keskkond ja jätkusuutlik areng.

Lõiming matemaatikaga – koonus, silinder, ristkülik, ring.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
17.

13.-17.01

2014

MOSAIIK lemmikraamatu tegelasest kavandamine

materjalid

töötamine

Mosaiikpilt - lõikamine, kleepimine A4 paber, värvilised paberid, käärid, liim Tunneb rõõmu ja rahuldust töö tegemisest Kasutab materjale säästlikult. Keskkond ja jätkusuutlik areng.

Eesti keel – räägime lugemisest, lemmikraamatutest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
18.

20.-24.01

2014

PUUST NÄOD kavandamine

materjalid

töötamine

Puust näod - Saagimine, lihvimine, liimimine, lakkimine Erinevad puu ristlõiked, peenem liivapaber, PVA-liim, matt lakk ja pintsel Tunneb rõõmu ja rahuldust töö tegemisest Kasutab materjale säästlikult. Elukestev õpe ja karjääri planeerimine.

Keskkond ja jätkusuutlik areng.

Loodusõpetus – puude erinevus.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
19.

27.-31.01

2014

LINDUDE SÖÖGILAUD kavandamine

materjalid

töötamine

Plastpudelitest lindude söögilaud - lõikamine, mõõtmine, joonistamine Plastmasspudelid, puulaud, puust nelinurkne pulk, jäätisepulgad, kaks naela, nuga, haamer Oskab ohutult töötada haamriga, oskab täpselt täita tööjuhendeid. Keskkond ja jätkusuutlik areng.

Loodusõpetus – kes käivad söömas? Mida panna söögilauale? Miks ei tohi panna lindudele soolast toitu?

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
20.

03.-07.02

2014

SÕBRAPÄEV

Sõbrapuu

Kavandamine

Materjalid

Töötamine

Sõbrapuu - lõikamine, kleepimine Värvilised paberdi, liim, käärid Hoolib lähedastest ja soovib neid üllatada ning tunda rõõmu kinkimisest. Keskkond ja jätkusuutlik areng. Kultuuriline identiteet.

Eesti keel – räägime sõprusest, hoolimisest, armastusest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
21.

10.-14.02

2014

SÕBRAPÄEV

Küünlaalus

Kavandamine

Materjalid

Töötamine

Südamekujuline küünlaalus - voolimine, maalimine Voolimissavi, küpsisevorm või šabloon ning käsitöönuga, värv Hoolib lähedastest ja soovib neid üllatada ning tunda rõõmu kinkimisest. Keskkond ja jätkusuutlik areng. Kultuuriline identiteet.

Eesti keel – räägime sõprusest, hoolimisest, armastusest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
22.

17.-21.02

2014

KODUMAA SÜNNIPÄEV

Kaart

Kavandamine

Materjalid

Töötamine

Kodundus

Rukililledega kaart või pilt - trükkimine, maalimine, lõikamine Kartulid, käsitöönuga, värvid, paber, liim, käärid Hoolib oma kodukoha kultuuritraditsioonidest,

Märkab tööl rahvuslikke elemente, oskab ohutult noaga lõigata,

Keskkond ja jätkusuutlik areng. Kultuuriline identiteet.

Kunstiõpetus, eesti keel, inimeseõpetus (räägime Eesti riigi rahvussümbolitest,

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
23.

24.-28.02

2014

KODUMAA SÜNNIPÄEV – Eesti on mereriik

(taaskasutus)

Majakas

Kavandamine

Materjalid

Töötamine

Kodundus

Majakas - lõikamine, kleepimine, maalimine Papirull, värvilised paberid, jogurtitops, guašš. Kasutab materjale säästlikult, töö on korrektne. Oskab erinevaid materjale omavahel ühendada.

Mõtleb loovaid lahendusi ja oskab neid lihtsalt teostada, hoolib kultuuritraditsioonidest.

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine.

Keskkond ja jätkusuutlik areng.

Ettevõtlus ja ettevõtlikkus.

Eesti keel, inimeseõpetus – räägime merest, faunast, floorast, merega seonduvatest ametitest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
24.

03.-07.03

2014

TEATRIKUU

Peegelpilt miimikatest

kavandamine

materjalid

töötamine

Peegelpilt - lõikamine, liimimine A4 paber, värvilised paberid, käärid liim Kasutab materjale säästlikult, töö on korrektne. Elukestev õpe ja karjääri planeerimine.

Eesti keel – räägime teatrist, näitlejatest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
25.

10.-14.03

2014

POTILILLED

(taaskasutus)

kavandamine

materjalid

töötamine

kodundus

Potililled - Liimimine, kortsutamine, värvimine, lõikamine Jogurtitops, ajaleht, värviline paber, siid- ja krepp-paber, PVA-liim Oskab töötada tööjuhise järgi, kasutab materjale säästlikult. Tunneb tööst rõõmu ja on loominguline. Elukestev õpe ja karjääri planeerimine.

Loodusõpetus, inimeseõpetus – räägime toataimedest ja nende kasvatamisest, taimele vajalikust kasvukeskkonnast.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
26.

17.-21.03

2014

RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG
VAHEAEG
27.

31.03-4.04

2014

ÜHISTÖÖ – Lillepärg

(taaskasutus)

kavandamine

materjalid

töötamine

kodundus

Lillepärg - Mõõtmine, lõikamine, liimimine Papirullid, kuumliim, värvid Kavandab ja disainib detailidest tervikliku töö, oskab koostööst tunda rõõmu ja arvestada teistega. Keskkond ja jätkusuutlik areng.

Ettevõtlus ja ettevõtlikkus.

Eesti keel, loodusõpetus – räägime floristikast ja floristi elukutsest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
28.

07.-11.04

2014

TAASKASUTUS

Sokijänkud

kavandamine

materjalid

töötamine

kodundus

Sokijänkud - Lõikamine, õmblemine, tikkimine Vanad sokid, niit, nõel, käärid, täitematerjal, kuumliim, pärlid, nööbid jm. Kavandab ja disainib detailidest tervikliku töö. Oskab nõelaga töötada, nööpi õmmelda. Keskkond ja jätkusuutlik areng.

Ettevõtlus ja ettevõtlikkus.

Eesti keel – räägime taaskasutus-keskustest, säästmisest ja taaskasutusest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
29.

14.-18.04

2014

PABERMASS kavandamine

materjalid

töötamine

kodundus

Pabermassist kaart –

Massi valmistamine, kuju joonistamine, katmine, hiljem ka maalimine

Vanad ajalehed, aluskate, suurem anum, vesi, tärklis, PVA-liim, mikser, värvid Oskab valmistada pabermassi, seda töödelda ja kasutada kaardi valmistamiseks. Keskkond ja jätkusuutlik areng.

Lõiming loodusõpetusega – räägime mereloomadest või -lindudest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs,

Kaasõpilaste

tagasiside.

30.

21.-25.04

2014

TÕÕRIISTAD

(võib kuluda 2 tundi)

Naelapilt

kavandamine

materjalid

töötamine

kodundus

Naelapilt - Saagimine, joonistamine šablooni järgi, naela löömine Vineerkasti küljed, vineerisaag, väikesed naelad, haamer Oskab ohutult naela lüüa. Kasutab materjale säästlikult, töö on korrektne.Töötab tööriistadega ennast ja teisi ohtu seadmata. Elukestev õpe ja karjääri planeerimine.

Keskkond ja jätkusuutlik areng. Tervis ja ohutus.

Eesti keel, inimeseõpetus – räägime puidutöödest, kodustest töödest, tööriistadest ja ametitest, kus on vaja kasutada haamrit ja saagi.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
31.

28.04-02.05 2014

EMADEPÄEV

Kaart-lillevaas emale

kavandamine

materjalid

töötamine

kodundus

Kaart-lillevaas - voltimine, lõikamine, kleepimine, joonistamine Joonistuspaber, värvilised paberid, liimipulk, viltpliiatsid Hoolib lähedastest ja soovib neid üllatada ning tunda rõõmu kinkimisest. Elukestev õpe ja karjääri planeerimine.

Eesti keel ja inimeseõpetus – räägime kodust, emadest, kodu kaunistamisest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
32.

05.-09.05

2014

ÜHISTÖÖ

Tulbikett

kavandamine

materjalid

töötamine

Tulbikett - Lõikamine, kleepimine, ühendamine Värvilised paberid, käärid, liim, pabernöör, pilliroo vars. Kavandab ja disainib detailidest tervikliku töö, oskab koostööst tunda rõõmu ja arvestada teistega. Keskkond ja jätkusuutlik areng.

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine.

Eesti keel ja inimeseõpetus – räägime kodust ja selle kaunistamisest.

Loodusõpetus – räägime sibullilledest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
33.

12.-16.05

2014

FANTAASIALIND

1.tund

kavandamine

materjalid

töötamine

Fantaasialind (Angry birds) - Õhupalli katmine, maalimine, kaunistamine Õhupall, tapeediliim, ajalehed, värvid, krepp-paberid, suled, tamiil On tööd tehes kannatlik (katab töö 3-4 korda ajalehetükkidega), tunneb töö tegemisest rõõmu, kavandab oma töö enne värvimist. Keskkond ja jätkusuutlik areng.

Eesti keel ja loodusõpetus – räägime muinasjuttudes esinevatest lindudest, fantaasialindudest ja looduses elavatest lindudest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
34.

19.-23.05

2014

FANTAASIALIND

2.tund

kavandamine

materjalid

töötamine

Fantaasialind (Angry birds) - Õhupalli katmine, maalimine, kaunistamine Õhupall, tapeediliim, ajalehed, värvid, krepp-paberid, suled tamiil On tööd tehes kannatlik (katab töö 3-4 korda ajalehetükkidega), tunneb töö tegemisest rõõmu, kavandab oma töö enne värvimist. Keskkond ja jätkusuutlik areng.

Eesti keel ja loodusõpetus – räägime muinasjuttudes esinevatest lindudest, fantaasialindudest ja looduses elavatest lindudest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
35.

26.-30.05

2014

RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG
VAHEAEG
Personaalsed tööriistad
Nimeruumid
Variandid
Toimingud
Navigeerimine
Tööriistad