Õpetaja töökava näidis tööõpetus 3. klass

Allikas: Õppekava

Õpetaja: Tarvi Tasane

Õppeaine: Tööõpetus

Õppeaasta: 2013/2014 õ.-a.

Klass: 3.klass

Tundide arv:1,5 nädalatundi

52,5 tundi õppeaastas

Soovituslik õppekirjandus:

G.-A. Saarso „Meistrimehed oleme“

G.-A. Saarso „Talvised meisterdused“

G.-A. Saarso „Kevadised meisterdused“

G.-A. Saarso „Sügisesed meisterdused“

Galera Bassachs „Talv: meisterdamist väikelastele“

Galera Bassachs „Kevad: meisterdamist väikelastele“

Galera Bassachs „Suvi: meisterdamist väikelastele“

Galera Bassachs „Pidustused: meisterdamist väikelastele“

U. Anderssoo „Ribamaa Ribala“

S. Kalvik „Meisterdame looduslikust materjalist“

Indov „Ise ütlen, et mina tean“

E. Lind, E. Rihvk „Tööõpetus - tekstiilitööd“

E. Lind, E. Rihvk „Tööõpetus - meisterdamine“

E. Lind, E. Rihvk „Tööõpetus – oska olla ja korda hoida“

L.Reitel „Kirikuaasta meisterdamisi lastele“

M.Ruuse „Aastaring“

T.Kivirähk „Käsitöötuba“ 1-3

L.Gustavson „Teeme ise kingitusi!

M.Steinberg „Paberist voltimine“

L.Raidmaa „Osavatele kätele“, „Lõika ja kleebi“

M.Joseph „Meisterdame“

I.Muhel „Meie lapse lihavõtteraamat“

365 meisterdamist lastele igaks päevaks

A.Wilkes „Põnev vihmase ilma raamat“

Suur käsitööraamat lastele 1-2

E.Vahter „Kinnipüütud lehesadu“, „Lumisem lumeaeg“, „Puhtalt porikarva“

K.Knighton, L.Pratt „Meisterdamist lihavõtteks“

R.Gibson, F.Watt „Meisterdamist jõuludeks“

Tarvi Tasane – Väikesed meisterdajad - http://meisterdajad.blogspot.com/


Õppenädal
Teema
Teemablokk
Õppesisu
Õppematerjalid
Õpitulemus
Lõiming ja läbivad teemad
Hindamine
1.

02.-06.09 2013

TERE KOOL! kavandamine

materjalid

töötamine

Pinal - lõikamine, mõõtmine, põimimine, liimimine, kaunistamine Laineline papp, pva-liim, joonlaud, lame pael, paberinuga. Oskab lõigata paraja suurusega pinali aluse, mõõta sisselõike kohad, põimida ja kaunistada. Keskkond ja jätkusuutlik areng, teabekeskkond.

Matemaatika – mõõtmine.

Eesti keel- räägime kooli kodukorra reeglitest, õppevahendite hoidmisest ja korrashoiust.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
2.

09.-13.09 2013

TAASKASUTUS

KODU

kavandamine

materjalid

töötamine kodundus

Võtmete nagi - mõõtmine, lõikamine, kleepimine, kruvi keeramine,

värvimine

Papp, guaššid, kruvid, PVA-liim, käärid või käsitöönuga, kruvikeeraja Oskab mõõta õiges suuruses detaile, neid korrektselt ja ohutult lõigata, ühendada, värvida. Õpib kruvisid ohutult ja otse õigesse kohta keerama. Keskkond ja jätkusuutlik areng.

Tervis ja ohutus.

Matemaatika – geomeetrilised kujundid, mõõtmine

Eesti keel ja inimeseõpetus – räägime kodust ja kodu kindlustamisest, lukustamisest ning –valvest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
3.

16.-20.09 2013

ÜHISTÖÖ - AKVAARIUM kavandamine

materjalid

töötamine

Akvaarium - Lõikamine, liimimine, värvimine, ühendamine, disain Pappkast, akrüülvärvid, värviline paber, kõrkjad, kivikesed, liim, pabernöör jmt Kavandab ja disainib detailidest tervikliku töö, oskab koostööst tunda rõõmu ja arvestada teistega, töötada ühise meeskonnana. Keskkond ja jätkusuutlik areng.

Lõiming eesti keele ja loodusõpetusega – loeme ja jutustame kaladest ja veetaimedest

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
4.

23.-29.09.2013

TAASKASUTUS kavandamine

materjalid

töötamine

Jänes ja jänesed - lõikamine, liimimine, värvimine Munakarbid, käärid, värvid,

liim, ajaleht

Tunneb rõõmu ja rahuldust töö tegemisest. Kasutab materjale säästlikult. Keskkond ja jätkusuutlik areng, väärtused ja kõlblus

Eesti keel ja loodusõpetus – räägime taaskasutusest, keskkonna säästmisest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
5.

30.09-04.10 2013

TAASKASUTUS kavandamine

materjalid

töötamine

tööviisid

Pudelipoiss - lõikamine, liimimine, disain Pudel, naharibad, penoplasti tükid, kõrvitsa seemned, PVA-liim, värvid Kavandab ja disainib detailidest tervikliku töö, oskab nahatükke omavahel ühendada, sobitada teiste materjalidega Keskkond ja jätkusuutlik areng, väärtused ja kõlblus.

Eesti keel ja loodusõpetus – räägime taaskasutusest, keskkonna säästmisest

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
6.

07.-11.10 2013

TAASKASUTUS

(2 õppetundi)

kavandamine

materjalid

töötamine

tööviisid

kodundus

Klaasimaal – - lõikamine, ääristamine, maalimine Klaasitükid, klaasivärvid, pintslid, klaasinuga, ääristamiseks tinateip, riputamiseks traatkonksud ja tamiil Kavandab töö, oskab ohutult klaasitükki lõigata ja ääristada, õpib klaasimaali tehnikaid. Keskkond ja jätkusuutlik areng.

Eesti keel ja loodusõpetus – räägime taaskasutusest, keskkonna säästmisest

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs, kaasõpilaste tagasiside
7.

14.-18.10 2013

RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG
VAHEAEG
8.

28.10-01.11 2013

HINGEDEAEG

Meisterdamine looduslikust materjalist

kavandamine

materjalid

töötamine

tööviisid

kodundus

Lauakaunistus - kogumine, kuivatamine, kompositsioon, liimimine, värvimine Puidust alus, kivid, oksad, kõrred, lehed, pärlid, käbid, savist küünlapesa, dekoratiivne küünal, sprayvärv Oskab maitsekalt kujundada lauakaunistuse. Keskkond ja jätkusuutlik areng, väärtused ja kõlblus. Ettevõtlus ja ettevõtlikkus.

Eesti keel – räägime hingedeajast. Räägime floristikast ja floristi elukutsest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
9.

04.-08.11 2013

ISADEPÄEV

Pildiraam

kavandamine

materjalid

töötamine

tööviisid

kodundus

Pildiraam - lõikamine, liimimine, värvimine Papist alus, kuumliim või PVA, antiikpasta Hoolib lähedastest ja soovib neid üllatada ning tunda rõõmu kinkimisest. Keskkond ja jätkusuutlik areng, väärtused ja kõlblus.

Eesti keel – räägime isadepäevast ja pereväärtustest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
10.

11.-15.11 2013

TAASKASUTUS kavandamine

materjalid

töötamine

tööviisid

kodundus

Lõbus lauakate - mõõtmine, lõikamine, liimimine, lakkimine Kataloogilehed, liim, käärid. Töö võib lakkida puidulakiga Oskab mõõta sobivad ribad, oskab lauakatet punuda ja vajadusel parandada, viimistleda. Keskkond ja jätkusuutlik areng, teabekeskkond.

Räägime kodu kaunistamisest, ajalehtedest, ajakirjadest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs, kaasõpilaste tagasiside.
11.

18.-22.11 2013

KADRIPÄEV

Mask (taaskasutus)

kavandamine

materjalid

töötamine

Fantaasiamask - Lõikamine, kaunistamine, värvimine Suur kanister või pudel, käsitöönuga, akrüülvärvid, erinevad kaunistamise vahendid Mõtleb loovaid lahendusi, kasutab erinevaid materjale, hoolib Eesti ja oma kodukoha kultuuritraditsioonidest. Keskkond ja jätkusuutlik areng, väärtused ja kõlblus.

Eesti keel, muusikaõpetus – räägime mardi- ja kadripäeva traditsioonidest, laulame mardilaule.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
12.

25.-29.11

2013

JÕULUD

(kulub 2 tundi)

kavandamine

materjalid

töötamine

tööviisid

kodundus

Jõulukarp - lõikamine, augustamine, õmblemine, punumine Postkaardid, suure silmaga nõel, villane lõng, käärid Kasutab materjale säästlikult, oskab detailides näha tervikut. Õpib lihtsamaid õmblemise töövõtteid. Keskkond ja jätkusuutlik areng, väärtused ja kõlblus.

Eesti keel – räägime jõulueelsest ajast, loeme jõulujutte.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja lapse eneseanalüüs.
13.

02.-07.12

2013

JÕULUD

(kulub 2 tundi)

kavandamine

materjalid

töötamine

tööviisid

kodundus

ÜHISTÖÖ

Põdrad aknal ja spoonist lumehelbed - šablooni järgi joonistamine, lõikamine, punumine, akende kaunistamine

A3 valged paberid, käärid, spooniribad, kleepmass Kasutab materjale säästlikult, oskab teistega arvestada, tööd planeerida. Tunneb koostööst rõõmu. Keskkond ja jätkusuutlik areng, väärtused ja kõlblus.

Eesti keel – räägime jõulueelsest ajast, loeme jõulujutte.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja lapse eneseanalüüs.
14.

09.-13.12

2013

JÕULUD

(võib kuluda kuni 4 tundi)

kavandamine

materjalid

töötamine

tööviisid

kodundus

Päkapikupoisid - Lõikamine, kleepimine, rebimine, värvimine, disain õhupall, ajalehed, tualettpaber, majapidamispaberi rullid, akrüülvärvid, kaunistamiseks karda ja ehteid. Oskab kasutada erinevaid materjale, on loov ja püsiv ja kannatlik. Keskkond ja jätkusuutlik areng.

Eesti keel – räägime jõulueelsest ajast, loeme jõulujutte.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja lapse eneseanalüüs
15.

17.-20.12

2013

RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG
VAHEAEG
16.

06.-10.01

2014

TAASKASUTUS kavandamine

materjalid

töötamine

Lumine põõsas - lõikamine, murdmine Kodumasinate ümber olnud vahtplast, roheline või pruun plastpudel, käärid Oskab vahtplastist murda ja lõigata sobivaid tükke, ohutult detaile ühendada. Keskkond ja jätkusuutlik areng, kultuuriline identiteet.

Eesti keel, loodusõpetus – räägime pudelite taaskasutusest, looduse hoidmisest, kunstmaterjalidest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
17.

13.-17.01

2014

VINEERIST LOOMAD

1.tund

kavandamine

materjalid

töötamine

Vineerist loomad - šablooni joonistamine, kandmine vineerile, saagimine vineer, vineerisaag Oskab pilti kopeerida vineerile, vahetada vineerisael saelehte, oskab joont mööda saagida Keskkond ja jätkusuutlik areng, kultuuriline identiteet. Tervis ja ohutus. Ettevõtlus ja ettevõtlikkus.

Eesti keel ja loodusõpetus – räägime puidu töötlemisest, erinevatest puidutöötlemise viisidest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
18.

20.-24.01

2014

VINEERIST LOOMAD

2.tund

kavandamine

materjalid

töötamine

Vineerist loomad - töö lihvimine, põletamine põletusaparaat, lihvpaber Lihvib töö karedad osad siledaks, oskab ohutult kasutada põletusaparaati Keskkond ja jätkusuutlik areng, kultuuriline identiteet.

Eesti keel ja loodusõpetus – räägime puidu töötlemisest, erinevatest puidutöötlemise viisidest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs, kaasõpilaste tagasiside
19.

27.-31.01

2014

VINEERIST LOOMAD

3.tund

kavandamine

materjalid

töötamine

Vineerist loomad - töö põletamine, lakkimine põletusaparaat, puidulakk, lihvpaber Lihvib töö karedad osad siledaks, oskab ohutult kasutada põletusaparaati, oskab töö korrektselt viimistleda puidulakiga. Keskkond ja jätkusuutlik areng, kultuuriline identiteet. Tervis ja ohutus.

Eesti keel ja loodusõpetus – räägime puidu töötlemisest, erinevatest puidutöötlemise viisidest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
20.

03.-07.02

2014

VASTLAPÄEV

(taaskasutus)

kavandamine

materjalid

töötamine

kodundus

Vastlakuklid ja vastlavurr - Liimimine, kortsutamine, värvimine, lõikamine Jogurtitops, ajaleht, värviline paber, siid- ja krepp-paber, PVA-liim, suur nelja auguga nööp, pael. Oskab töötada tööjuhise järgi, kasutab materjale säästlikult. Tunneb tööst rõõmu ja on loominguline. Keskkond ja jätkusuutlik areng, kultuuriline identiteet.

Tervis ja ohutus.


Eesti keel -

räägime vastlapäeva kombestikust, rahvuslikest mängudest, tantsudest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
21.

10.-14.02

2014

SÕBRAPÄEV kavandamine

materjalid

töötamine

tööviisid

Punutud sõbrakorv - lõikamine, punumine Värviline paber, käärid, šabloon Hoolib lähedastest ja soovib neid üllatada ning tunda rõõmu kinkimisest. Keskkond ja jätkusuutlik areng, kultuuriline identiteet.

Eesti keel – räägime sõprusest, hoolimisest, armastusest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
22.

17.-21.02

2014

KODUMAA SÜNNIPÄEV kavandamine

materjalid

töötamine

tööviisid

kodundus

Pidulised - lõikamine, liimimine, disain Kartong, värvilised paberid, kangatükid, paelad, pärlid, suled jmt Mõtleb loovaid lahendusi, kasutab erinevaid materjale, hoolib oma kultuuritraditsioonidest, kavandab oma töö, kasutab töös rahvuslikke elemente Keskkond ja jätkusuutlik areng.

Kultuuriline identiteet, väärtused ja kõlblus.

Lõiming kunstiõpetuse ja eesti keelega (vaatame presidendi vastuvõtul kantavaid kostüüme).

Hindame kavandamist ja planeerimist, erinevate materjalide kasutamise oskust, töö tulemust.
23.

24.-28.02

2014

KODU kavandamine

materjalid

töötamine

tööviisid

kodundus

Maja - lõikamine, liimimine, värvimine Spoonilehed, käärid, värvid, liim Kasutab erinevaid materjale, hoolib oma kultuuritraditsioonidest, kavandab oma töö. Kultuuriline identiteet, väärtused ja kõlblus. Elukestev õpe ja karjääri planeerimine.

Lõiming kunstiõpetuse ja eesti keelega räägime kodust, kodumaast.

Hindame kavandamist ja planeerimist, spooni kasutamise oskust.
24.

03.-07.03

2014

LINNUD (taaskasutus)

1.tund

kavandamine

materjalid

töötamine

tööviisid

Nt. Harakas - voolimine, vormimine Ajalehed, maalriteip, wc-paber, tapeediliim, akrüülvärvid või guašš, plastmass-silmad Kasutab materjale säästlikult, töö on korrektne. Keskkond ja jätkusuutlik areng.

Eesti keel ja loodusõpetus – räägime lindude rändest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
25.

10.-14.03

2014

LINNUD (taaskasutus)

2.tund

materjalid

töötamine

tööviisid

Nt. Harakas - vormimine, värvimine, viimistlemine Ajalehed, maalriteip, wc-paber, tapeediliim, akrüülvärvid või guašš, plastmass-silmad Kasutab materjale säästlikult, töö on korrektne. Keskkond ja jätkusuutlik areng.

Eesti keel ja loodusõpetus – räägime lindude rändest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
26.

17.-21.03

2014

RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG
VAHEAEG
27.

31.03-4.04

2014

ÜHISTÖÖ

Lapipilt

materjalid

töötamine

tööviisid

kodundus

Lapitüki õmblemine - joonistamine, lõikamine, õmblemine, ühendamine Kangad, niit, nõel, lisandid, käärid, pliiats Õpib kangast detaile lõikama, neid omavahel ühendama, oskab niiti nõela taha ajada, õmblemist korrektselt lõpetada. Õpib säästlikult riiet kasutama. Elukestev õpe ja karjääri planeerimine.

Eesti keel, inimeseõpetus – räägime kodu kaunistamisest, kodus kasutatavatest tekstiilidest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
28.

07.-11.04

2014

NÖÖPIDE ÕMBLEMINE materjalid

töötamine

tööviisid

kodundus

Nõõpidest pilt - õmblemine erinevad nööbid, niit, nõel, aluskangas Õpib nööpe õmblema, oskab tööd planeerida ja nõelaga ohutult töötada. Elukestev õpe ja karjääri planeerimine.

Eesti keel, inimeseõpetus – räägime moest, kangastest, kodutöödest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
29.

14.-18.04

2014

MUNADEPÜHAD

Kanakorv (taaskasutus)

materjalid

töötamine

tööviisid

Kana - mõõtmine, lõikamine, joonistamine, ühendamine Papptaldrik, maalriteip, värvid, käärid, suled, liim Kasutab erinevaid materjale, hoolib oma kultuuritraditsioonidest, kavandab oma töö Kultuuriline identiteet, keskkond ja jätkusuutlik areng.

Eesti keel – räägime lihavõttepühadest.

Matemaatika – mõõtmine, geomeetrilised kujundid.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
30.

21.-25.04

2014

EMADEPÄEV

Papist vaas

materjalid

töötamine

tööviisid

Papist vaas - lõikamine, kleepimine, maalimine, lakkimine Papp, maalriteip, ajaleht, PVA-liim, guaššvärvid, lakk, käärid Oskab maalriteibiga vaasi külgesid ühendada. Hoolib lähedastest ja soovib neid üllatada ning tunda rõõmu kinkimisest. Kultuuriline identiteet, keskkond ja jätkusuutlik areng.

Eesti keel, inimeseõpetus – räägime emade töödest ja hobidest.

Matemaatika – mõõtmine.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
31.

28.04-02.05 2014

EMADEPÄEV

Lilled (taaskasutus)

materjalid

töötamine

tööviisid

Lilled emale - lõikamine, liimimine, värvimine Munakarbid, grilltikud, kuumliim, guaššid, värvilised paberid Hoolib lähedastest ja soovib neid üllatada ning tunda rõõmu kinkimisest. Kultuuriline identiteet, keskkond ja jätkusuutlik areng.

Eesti keel, inimeseõpetus – räägime emade töödest ja hobidest.

Matemaatika – mõõtmine.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
32.

05.-09.05

2014

EMADEPÄEV

Lilled emale (taaskasutus)

materjalid

töötamine

tööviisid

Plastist lilled - Lõikamine, sulatamine, augustamine, kaunistamine värvilised plastpudelid, käärid, küünal, käsitöötraat, liim, kaunistamiseks pärleid Oskab ohutult detaile küünlaleegil soojendada, naasklit käsitseda.

Hoolib lähedastest ja soovib neid üllatada ning tunda rõõmu kinkimisest.

Kultuuriline identiteet, keskkond ja jätkusuutlik areng.

Eesti keel, inimeseõpetus – räägime emade töödest ja hobidest.

Turvalisus küünla kasutamisel.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
33.

12.-16.05

2014

METSSIGA või KODUSIGA

1.tund

kavandamine

materjalid

töötamine

SIGA - Õhupalli katmine,

maalimine, kaunistamine

Õhupall, tapeediliim, ajalehed, värvid, krepp-paberid, suled, tamiil On tööd tehes kannatlik (katab töö 3-4 korda ajalehetükkidega), tunneb töö tegemisest rõõmu, kavandab oma töö enne värvimist. Elukestev õpe ja karjääri planeerimine.

Eesti keel ja loodusõpetus – räägime kodu- ja metsloomadest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
34.

19.-23.05

2014

METSSIGA või KODUSIGA

2.tund

kavandamine

materjalid

töötamine

SIGA - Õhupalli katmine,

maalimine, kaunistamine

Õhupall, tapeediliim, ajalehed, värvid, krepp-paberid, suled tamiil On tööd tehes kannatlik (katab töö 3-4 korda ajalehetükkidega), tunneb töö tegemisest rõõmu, kavandab oma töö enne värvimist. Elukestev õpe ja karjääri planeerimine.

Eesti keel ja loodusõpetus – räägime kodu- ja metsloomadest.

Õpetajapoolne suuline hinnang ja õpilase eneseanalüüs
35.

26.-30.05

2014

RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG RESERVAEG
VAHEAEG
Personaalsed tööriistad
Nimeruumid
Variandid
Toimingud
Navigeerimine
Tööriistad